Temakveldar

Det har vore flotte temakveldar i haust og no etter jol.

Flinke formidlarar!

Vi satsar på seks temakveldar i året, dei neste tre i 2011 blir til hausten.

 

Redesign med Veronica Glitsch onsdag 16. mars kl 19.00 på Haugsæl.

"Rethink - klær som tar ansvar"

http://veronikaglitsch.no/

Inngang kr 75.

Kaffi å få kjøpt.

Velkomen!

 

 

Skimaking - temakveld med Terje Nilsen Haugen (stand in for Tarjei Gjelstad)

på Haugsæl onsdag 16. februar kl 19.00.

www.morgedal.com

Inngang kr 50.

Kaffi å få kjøpt.

Velkomen!

 

 

Fyrste temakvelden i 2011 skulle vera onsdag 19. januar,

men blir forskuva til laurdag 22. januar. Dette pga at årsmøtet i

Liv i Vinje skal vera om kvelden 19. januar.

Laurdag 22. januar kl 12.00 er det altså temamøte

på Haugsæl med husflidskonsulent Eli Wendelbo.

Ho vil fortelje om Belter og band frå mange land.

Ho har og med seg ei lita utstilling av band.

Inngang kr 50. 

Det vil vera ope på Haugsæl kl 11.00 - 14.00

den laurdagen. Du kan få kjøpt kaffe og

Kari Bø sine gode vaflar,  

Velkomen!

 

Temakveld på Haugsæl onsdag 17. nov kl 19.

Tone Svalastog Garnes fortel om; 

Spegelåkle - bruk og meining.

Sjå heimesida www.grungebru.com

 Inngang kr 50  

 Kaffe og noko å bite i. Velkomen!

 

 

Bjørg Minnesjord Solheim frå Telespinn i Svartdal,

kjem til Haugsæl onsd 20. okt kl 19. Ho fortel om prosessen frå tanke til ferdig spinneri, om geitene og om garnet. Den grunnleggande ideen bak var å ivareta kulturlandskapet. Sjå heimesida www.telespinn.no. Telespinn AS ligg og på facebook.

Børg Minnesjord har med seg garn og nokre ferdige produkt til salgs. Kaffe. Inngang kr 50. Velkomen!

 

Fotokveld med Harald Naper onsd 22. sept kl 19.00 på Haugsæl.

Mest naturfoto, til inspirasjon for fotointeresserte.

Kaffe. Inngang kr 50. Velkomen!

 

Fyrste temakvelden er onsdag 18. august kl 19. Knivsliping står på programmet.

Knut Bjåland og Kjetil Lio kjem.

Seinare i haust er det foto med Harald Naper,

ullprat med Bjørg Minnesjord  og prosjekt med Tone Svalastog Garnes.

 

 

Haugsæl er sommarstengt, men til hausten blir det både temakveldar og kurs att.

 

Professor i kunsthistorie,Gunnar Danbolt, kjem til Haugsæl onsdag 16. juni kl 19.00.

Han er kanskje mest kjent for radioprogrammet "Kunstreisen" som har gått på lufta i mange år.

"Kva er kunst? Frå handverk til kunst" er temaet for kvelden. Det blir også ei lita utstilling i samband med

temakvelden.

Inngang kr 50. Kaffe.

Velkomen!

 

I mai er det ikkje temakveld, då er det 17. mai frokost på Haugsæl. Men i juni kjem Gunnar Danbolt for å halde foredrag. Nærare opplysn kjem.

 

Nye temakveldar i 2010.

Midt i januar blir det medlemsmøte, men

onsdag 17.febr kl 19 kjem Marit Buset til Haugsæl. Ho fortel om vadmål og alle forsøka ho driv med på det området.

Det blir også ei lita utstilling av vadmålstøy.  

 

 

Onsd 17. mars kl 19.00 snakkar Dag Rorgemoen  om kniv og onsd 21. april kl 19.00

viser Harald Aasland kolrosing og karveskurd.

  •  2009

Dag Feldborg kjem til Haugsæl onsdag 18. november kl 19.00 for å snakke om stolar.

Ta med dykk gamle stolar!

Inngang kr 50. Kaffe.

Velkomen!

 

Borghild Telnes kjem onsdag 21. oktober.

Skrift, kalligrafi, før og no.

 

 Annemor Sundbø kjem til Haugsæl onsdag 16. sept . "Folketro og overtro i strikkekunsten".

Sjå under Nytt.

  

Utedugnad på Haugsæl tysdag 28. april frå kl. 12.00

Ta med rive og evt anna hagereiskap.

 

17. mai frokost kl 10.00

Spleiselag.

Huset held brød, smør og kaffe.

Ta med pålegg.

Vel møtt!

 

Temakveldar på Haugsæl våren 2009

 

Torsdag 15. januar kl 19: Øystein Vesaas.

Åsta og Øystein Kostveit fortel.

 

Onsdag 18. februar kl 19: Pjoning

Tove Våle instruerer. Høve til å kjøpe utstyr på staden.

 

Onsdag 18. mars kl 19: Dag Feldborg.

Restaurering/overflatebehandling av gamle møblar. Tak gjerne med døme på restaureringsobjekt.

 

Onsdag 15. april kl 19: Gamle fotografi frå Vinje.

Olav Groven fortel.

Desse temakveldane blir lyst ut som opne for alle

 

Mai: Utedugnad. Dato blir fastsett seinare. 

Andre interne småkurs i ulike teknikkar kan koma i tillegg.

 

 

Hausten 2008

Medlemsmøte 20.aug kl 19.00

 

Korleis vi skal gjennomføre ”Årets kunstnar”

Riving av garasje, framdrift.

Suppe.

 

Medlemsmøte

 

 

Medlemsmøte/sommaravslutning onsdag

4. juni kl19.00 på Haugsæl.

Den heimkomne sekretæren vil gjerne fortelje om turen sin til Guatemala.

 

sidekart